Permanente Educatie

In deze tiRCas bijeenkomst wordt u allereerst op de hoogte gebracht van de innovaties die TIAS in de afgelopen jaren in de opleiding heeft gerealiseerd. Deze inleiding zal verzorgd worden door de Academic Director van de opleiding: Prof. Michael Corbey. Hij zal ook het veranderende aanbod schetsen in het landschap van controllersopleidingen.

Het tweede deel van de bijeenkomst gaat in de op vraag: hoe nu verder? Lars Deneer RC zal hiertoe een inleiding verzorgen waarbij hij u uitdaagt om mee te denken over de verdere innovatie van (permanente) educatie van (register) controllers. Hij zal daarbij zowel ingaan op inhoud (“content”) als de wijze waarop deze inhoud wordt aangeboden (‘delivery”).

Wij willen uw input op deze bijeenkomst graag op een systematische wijze (co-creatie) tot zijn recht laten komen. Daartoe zal Jim Bultman, deelnemer aan leergang RC 26, uw medewerking vragen aan het einde van de bijeenkomst. Jim hoopt af te studeren op mogelijke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van (permanente) educatie van controllers. Indien nodig, zullen de uitkomsten van zijn onderzoek (uw input!) gedeeld worden met het bestuur van de VRC om aldus maximale impact te bewerkstelligen. Het programma is als volgt:

Agenda

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Aanvang/introductie TIAS (Gretchen van der Spek, TIAS)
15.15 uur Innovaties in de TIAS controllersopleiding, waarom en hoe? Prof. Michael Corbey
16.00 uur Korte pauze
16.15 uur Beroepsprofiel en opleidingsprofiel; hoe kunnen “content” en “delivery” nog beter aansluiten? Lars Deneer RC
17.15 uur Co-creatie: uw input gewenst: onderzoek door Jim Bultman
17.30 uur Borrel
18.15uur Einde

Aansluitend is er de ALV (aanmelden via ALV uitnodiging)

Deelname & Inschrijven

Aanmelden voor deze activiteit kan via aanmelding op datumprikker.nl. of via onze website (TIAS bijeenkomst) en de (ALV) tot 20 November a.s. Deze activiteit levert 2 PE-punten op.

John van Mook, (algemeen) bestuurslid tiRCas Alumnivereniging EMFC/RC opleiding
TIAS School for Business and Society

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *