RC Code Challenge

3 PE punten en deelname is kosteloos

De Vereniging van Registercontrollers (VRC), de EMFC-opleiding van TIAS School for Business and Society en tiRCas (de RC alumnivereniging van TIAS) nodigen u uit voor de 9e editie van de interactieve ‘VRC Code Challenge’ op dinsdag 25 juni 2019 in Utrecht van 16.00 tot 19.30 uur.

Dé gelegenheid om met uw collega RC’s te discussiëren over professioneel ethische kwesties. De VRC Code Challenge wordt wegens succes herhaald. U komt toch ook?

• Wanneer handelt u “goed” als RC?

• Wanneer doet u te weinig en wanneer teveel?

• Hoe ruim neemt u uw verantwoordelijkheid?

Wij organiseren dit seminar om de VRC Gedragscode (de Code) voor de Registercontroller (RC) meer tot leven te brengen. U gaat in groepen aan de slag met een aantal door RC’s zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Uit deze voorbeelden blijkt in welke situaties de RC zoal wordt geconfronteerd met professioneel ethische vragen en kwesties. Met name op het terrein van een van de vijf centrale waarden uit de Code: Professionaliteit, Objectiviteit, Deskundigheid, Integriteit en Geheimhouding (afgekort: PODIG). Na het analyseren van de voorbeelden in groepen wordt er “gechallenged’. Welke rol moet de RC spelen inzake integriteit? Op deze wijze wordt het verantwoordelijkheidsdomein van de Registercontroller ingekaderd. De sessie is sterk interactief, waarbij de praktijkvoorbeelden een centrale rol spelen. Op deze manier werken wij als professionals samen aan de ethiek van onze professie.

Aanmelding

Deze avond zal voor een deel in groepen per moreel onderwerp zijn ingedeeld. U dient daarom bij uw aanmelding te kiezen voor een moreel onderwerp (voorkeur 1 en 2) dat u óf het meest aanspreekt óf dat het meest passend is omdat u bijvoorbeeld tijdens deze avond een situatie wilt bespreken dat onder het desbetreffende onderwerp valt. Daarom vragen wij u alvast na te denken over professioneel ethische (morele) kwesties die u als RC binnen uw eigen werkgebied tegenkomt (of bent gekomen).

https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-vrc-code-challenge-59168243810

Locatie

TIAS School for Business and Society
50 Kroonstraat
3511 RC Utrecht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *