numbers projected on face
Met ingang van 2022 is Van Oers Accountancy & Advies de nieuwe kennispartner van tiRCas. Van Oers Accountancy & Advies is een top 20 accountantskantoor dat met ruim 400 medewerkers een breed scala aan adviesdiensten verleent. De organisatie is geworteld in West-Brabant, en is daar een vertrouwde naam in de MKB-markt, maar opereert met Audit en Corporate Finance dienstverlening tevens op landelijk en internationaal niveau.Op maandag 28 maart vindt het eerste kennisevent plaats, met als thema: Cybersecurity, in de kantine bij Van Oers Oosterhout, te Europark 5, 4904 SX Oosterhout.

Digitalisering en automatisering levert organisaties kansen op, echter brengen deze kansen ook risico’s met zich mee. Cybersecurity incidenten zijn aan de orde van de dag, zowat dagelijks komen er datalekken aan het licht en worden organisaties geconfronteerd met gijzelsoftware infecties. Dergelijke incidenten kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de continuïteit van uw organisatie, haar financiën en haar imago. Het nemen van de juiste cybersecurity maatregelen om onacceptabele risico’s te behandelen is van essentieel belang om incidenten te voorkomen en voldoende cyberweerbaar te zijn. Tijdens deze sessie zoomt Bas Houtepen, Senior IT & Cybersecurity consultant bij Van Oers IT Advies, met u  in op de belangrijke pijlers die aan de basis staan van informatiebeveiliging en cybersecurity.Na de talk is het tijd voor de netwerkborrel met een hapje en een drankje.

Agenda
15:45 – inloop
16:00 – opening door dagvoorzitter Joost Akkermans
16:10 – cybersecurity talk door Bas Houtepen
18:00 – netwerkborrel
 
Deelname & Inschrijven
Aanmelden voor deze activiteit kan via aanmelding op  https://tircas.banster.nl. tot 24 maart a.s.
 
Deze activiteit levert 2 PE-punten op.
 
namens tiRCas

Bryan Winkels, Eventmanager tiRCas Alumnivereniging EMFC/RC opleiding
TIAS School for Business and Society

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *