In deze tiRCas bijeenkomst waren we te gast in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar we een inkijk kregen in de complexiteit van de financiële omgeving waarmee het JBZ te maken heeft. Daarnaast werd uitgelegd hoe het Diagnostisch en Sportmedisch Centrum het Business Model Canvas toepast. Inleiding werd verzorgd door Lex van Langen, Fagro Consultancy.

Proces verbeteringen

Marcel van Schadewijk, Manager Finance & Control Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft ons inzicht in het eerste onderwerp “de complexiteit van de financiële omgeving van het JBZ en de diverse financiële geldstromen”. Hierbij kwam het proces van de financiering van de zorg door de jaren heen aan de orde. Van betaling per verrichting, het budgettijdperk en de overgang van DBC’s, Dot’s naar integrale tarieven in 2015. Er zaten prikkels in waar men op kon sturen. Er was de wens naar meer transparantie in de kosten. Meer bezuinigen in 2012. Benchmark in 2014. De lucht moest is eruit. Het JBZ lost dit op door procesverbeteringen in 2016. Slimmer rekenen en op naar Business Proces Redesign (BPR) in 2018. Sturen op 1% resultaat. Richten op ouderen en Oncologie. “De rest buiten het JBZ met het JBZ”. Het JBZ streeft naar doelmatigheid.

Business Model Canvas

Joost van de Mortel, Manager Bedrijfsvoering Jeroen Bosch Diagnostiek en Sport Medisch Centrum geeft ons inzicht in het tweede onderwerp “Business ontwikkeling ziekenhuis (Business Model Canvas)”. Snelle diagnostiek dicht bij de inwoners van Den Bosch en omsteken. Daardoor een snel behandelbesluit met behulp van ‘ziekenhuis’ kwaliteit. Vanaf 2006 (gereguleerde) marktwerking. Gevolg hiervan wachttijden weg en gereguleerde kosten politiek. Perverse prikkels. Artsen betalen op basis van aantal uren besteed aan patiënt. Bedreigingen komen van nieuwe producten o.a. via Google, ICT patiënten monitoring kan thuis. Disruptieve technologie o.a. DNA techniek.

Het JBZ wil zijn markt leren kennen en maakt hiervoor gebruik van het Business Model Canvas. Richten op preventief medisch onderzoek. Niet alleen cure maar JBZ wil ook aan de voorkant zitten. De doelgroepen zijn individuen en bedrijven. Tevreden en gezonde medewerkers (vitaliteit). Laagdrempelige consultatie in Rosmalen, Drunen, Zaltbommel en Boxtel. Topsporters medisch begeleiden. BPR en rol huisartsen. Data analyse met GGD en Orthodontisten.

Kortom het JBZ Diagnostisch en Sportmedisch Centrum is volop in beweging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *