Afgelopen donderdag 29 september hebben we een interactieve Ethiek workshop georganiseerd gebaseerd op (eigen) praktijksituaties. De workshop stond onder leiding van Evert Jan Lammers partner bij EBBEN Partners. Evert Jan heeft meer dan 35 jaar werkervaring waarvan 25 jaar op het gebied van integriteitmanagement.

Dagelijks handelen we vraagstukken af zonder ons volledig bewust te zijn van de ethische aspecten ervan. Bij sommige vraagstukken schrikken we van de ethische component: hoe los ik dit nu op en wat zullen de anderen ervan denken? Soms komt dit omdat er niet één goede oplossing voor het vraagstuk bestaat (dilemma). En soms komt het omdat jouw persoonlijke mening afwijkt van die van jouw leidinggevende. In deze workshop hebben we vooral stil gestaan hoe je met dergelijke situaties professioneel kunt omgaan.
Aan bod kwamen onder meer: ethiek, integriteit, morele oordeelsvorming, groepsdruk, compliance, organisatiecultuur, targets, risicobereidheid en kpi’s.

Na afloop stond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland tijdens een smakelijk diner in de Faculty Club.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *