Natuurlijk kon dit jaar het Ethiek event ook niet ontbreken en tiRCas had zelfs 2 events georganiseerd omdat er veel  animo was. Online maakte het niet jaar niet minder leuk want door de casuïstiek en de break-outs werd het een levendig verhaal en kwam de nodige discussie opgang.

We leerden de eerst de goede vragen te stellen en je niet te snel te laten verleiden om een antwoord te laten baseren op je eigen veronderstellingen. Dit bleek niet eenvoudig te zijn en het is belangrijk om zaken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Her en der had een RC-er ook nog een “real-life” example om te delen met de groep. In de laatste oefening kwam ongebruiklijk declariatie gedrag te tafel en moest men middels een rollenspel een directie lid aanspreken op zijn or haar gedrag. Erg leuk en leerzaam en dit maakte het event levendig.

Dank voor jullie deelname – hopelijk snel weer tot in het nieuwe jaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *