Register Controller en (permanente) educatie: recente en gewenste ontwikkelingen

Op 24 november 2016 organiseerde tiRCas in samenwerking met TIAS een inspirerende middag met als onderwerp de toekomst van de RC-opleiding en de noodzaak van het PE-systeem.

Er zijn in de afgelopen jaren landelijk meer dan 4.000 controllers afgestudeerd als Executive Master of Finance and Control (EMFC) / Register Controller (RC). De opleiding voldoet dus zeker aan een maatschappelijke behoefte. Tegelijk moet vastgesteld worden dat geen enkel succesvol concept ontkomt aan de noodzaak tot innovatie. In deze tiRCas bijeenkomst werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de innovaties die TIAS in de afgelopen jaren in de opleiding heeft gerealiseerd. Dit deel van de sessie werd verzorgd door de Academic Director van de opleiding: Prof. Dr. Ir. Michael Corbey. Hij schetste ook het veranderende aanbod in het landschap van de controllersopleidingen.

Gedurende het tweede deel van de middag gaf Jim Bultman, deelnemer aan leergang RC-26, inzage in zijn afstudeeronderwerp: “Mogelijke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van (permanente) educatie van controllers”. Aan de deelnemers van de middag werd ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. Indien nodig, zullen de uitkomsten van zijn onderzoek gedeeld worden met het bestuur van de VRC om aldus maximale impact te bewerkstelligen.

Algemene Leden Vergadering

Na afloop vond de jaarlijkse ALV plaats. Op het besloten gedeelte kunnen de notulen worden ingezien.

Op naar een mooi en succesvol 2017!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *