Beste tiRCas leden,

Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de VRC in een bestuursimpasse is geraakt en de toekomst van de vereniging mogelijk in dring is gekomen. Als bestuur van tiRCas willen wij graag onze leden op de hoogte stellen hoe wij naar deze zaak kijken.

  • De NBA is voornemens om een nieuwe finance variant van de RA accountantsopleiding (voor ‘accountants in business’) op te starten die gaat concurreren met de RC-opleiding;
  • Het bestuur van tiRCas is van mening dat dit geen goede ontwikkeling is;
  • De VRC dient het onderscheidende karakter van de eigen opleiding met kracht aan het publiek te demonstreren;
  • Het bestuur van tiRCas is van mening dat de VRC beter zelfstandig (zonder NBA) door kan gaan in een nieuw op te zetten brede beroepsorganisatie voor finance en control met een dedicated en afgeslankt verenigingsbureau;
  • Op deze wijze kan het RC merk beter geprofileerd worden.

Gezien het belang van de ALV en de te kiezen strategische richting van de VRC, roept het bestuur van tiRCas alle leden op om naar de ALV van de VRC te gaan op 26 mei a.s.

Meer informatie en o.a. de notulen zijn te verkrijgen op het besloten gedeelte van de VRC webiste; zie ook het artikel op de accountant.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *