We willen onze leden graag attent maken op twee meeting die de VRC organiseert in de regio; je kunt je via de VRC website inschrijven.

VRC Regio Meeting Arnhem (7 Februari 2019)

Agile Control: de gevolgen van agile werken voor de control functie

In steeds meer organisaties wordt agile gewerkt, met als primair doel waardecreatie voor de klant. Beoogde voordelen zijn snellere time-to-market, hogere kwaliteit, risicoreductie, verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers. Omdat onderwerpen als waardecreatie en doelrealisatie onderwerpen zijn waaraan de controller een prima bijdrage kan leveren, is de vraag gerechtvaardigd wat de rol van de controller in deze beweging moet zijn.

In de praktijk zien we echter dat controllers niet of nauwelijks betrokken zijn bij de agile transitie. Intussen groeit de omvang van het budget dat wordt besteed aan zelfsturende teams en zijn deze teams verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de geleverde output. Tijd dus om in actie te komen. In deze lezing vertellen Eelko Plomp en Martin Hofman over hun ervaringen met dit onderwerp bij onder meer de NS en Schiphol.

Inschrijven via deze link

VRC Regio Meeting Tilburg (14 Maart 2019)

Spreker: Laurens Ruster, Manager Advanced Analytics at GGN. Laurens Ruster is als manager Advanced analytics werkzaam bij GGN. Samen met zijn data science team probeert hij op basis van data het betaalgedrag van debiteuren te voorspellen.

Thema: Advanced Analytics in Creditmanagement

Inschrijven via deze link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *